Công bố thông tin trở thành công ty đại chúng

16/05/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB xin trân trọng công bố tới Quý cổ đông chấp thuận và hướng dẫn của UBCK về việc trở thành Công ty đại chúng từ ngày nhận quyết định 10/05/2019 theo văn bản tại đường link tại đây