Quyết định chấp thuận niêm yết

04/07/2019

Read in 1 minutes

Quyết định chấp thuận niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định chấp thuận niêm yết

Công ty cổ phần GAB trân trọng thông báo tới Quý cổ đông:

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định số 240/QD-SGDHCM ngày 03/07/2019 chấp thuận niêm yết chính thức cho cổ phiếu của CTCP GAB (Mã CK: GAB)

Quyết định 240/QD-SGDHCM ngày 03/07/2019 tải tại đây