Giải trình LNST TNDN 6T2019 thay đổi so với cùng kỳ

14/08/2019

Read in 1 minutes

CTCP GAB công bố giải trình thay đổi LNST TNDN 6T2019 so với cùng kỳ 2018

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC, CTCP GAB công bố giải trình thay đổi trên 10% Lợi nhuận sau thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Văn bản giải trình xem tại đây