CBTT: Chấm dứt ủy quyền Công bố thông tin đối với ông Lâm Đức Toàn (Mã CK: GAB)

25/09/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB công bố thông tin về việc: chấm dứt việc ủy quyền công bố thông tin đối với Ông Lâm Đức Toàn kể từ ngày 25/09/2019. Kể từ ngày 25/09/2019, Người công bố thông tin của Công ty Cổ phần GAB là Ông Trần Thế Anh - Chủ tịch HĐQT đồng thời là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

CBTT: Chấm dứt ủy quyền Công bố thông tin đối với ông Lâm Đức Toàn (Mã CK: GAB)

File Công bố thông tin tải về tại đây.