CBTT: Nghị quyết bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần GAB

16/10/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

File Nghị quyết tải về tại đây.