CBTT: Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần GAB về việc bổ nhiệm kế toán trưởng

18/10/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB Công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Thái giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 18/10/2019

File Nghị quyết tải về tại đây.