CBTT: Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần GAB về việc miễn nhiệm kế toán trưởng

18/10/2019

Read in 1 minutes

Công ty Cổ phần GAB Công bố thông tin về việc miễn nhiệm bà Phạm Thị Thu giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty kể từ ngày 18/10/2019.

File Nghị quyết tải về tại đây.